Beautiful * Monster }


profile friends entry dashboard followers facebook twitter older newer
❁ Bukan Lelaki
Saturday, May 30 | 21:43


Kalau aku lelaki dah lama aku masuk pinang engkau.

Kalau aku.

Lelaki.